Sáp nhập 2 đơn vị vào Trung tâm Văn hóa Quảng Nam

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3926/QĐ-UBND sáp nhập Tạp chí Văn hóa Quảng Nam (thành lập tại Quyết định số 4052/QĐ-UBND ngày 8.12.2008 của UBND tỉnh), Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Quảng Nam (thành lập tại Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 2.2.2009 của UBND tỉnh) vào Trung tâm Văn hóa Quảng Nam trực thuộc Sở VH-TT&DL. Trung tâm Văn hóa Quảng Nam hoạt động theo mô hình mới kể từ 1.1.2020.

Trung tâm Văn hóa Quảng Nam sau sáp nhập là đơn vị sự nghiệp công lập, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Sở VH-TT&DL; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

Trung tâm Văn hóa Quảng Nam có chức năng tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sự kiện, điện ảnh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua Bản tin Văn hóa Quảng Nam; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, năng khiếu văn hóa, văn nghệ… nhằm nâng cao dân trí, phục vụ nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, giải trí của nhân dân. Trung tâm có giám đốc, không quá 2 phó giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và bản tin theo quy định.

Trước đó, ngày 2.12, UBND tỉnh cũng quyết định thành lập Ban Quản lý di tích và danh thắng Quảng Nam, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Quản lý di tích và danh thắng Quảng Nam và Ban Quản lý quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Việc sáp nhập các đơn vị nêu trên thực hiện theo đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Sở VH-TT&DL của UBND tỉnh.

TAGS