Giải quyết thủ tục hành chính: Trễ hạn, phải xin lỗi

NGUYÊN ĐOAN |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi khi hồ sơ bị giải quyết trễ hạn vừa là trách nhiệm, sự cầu thị để làm tốt hơn; đồng thời cũng là nét đẹp về ứng xử văn hóa trong các cơ quan công quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp với các sở ngành về tình hình giải quyết TTHC theo quy trình 4 bước và công khai xin lỗi đối với hồ sơ trễ hạn vào sáng 19.11. Ảnh: N.Đ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp với các sở ngành về tình hình giải quyết TTHC theo quy trình 4 bước và công khai xin lỗi đối với hồ sơ trễ hạn vào sáng 19.11. Ảnh: N.Đ

Chưa xin lỗi khi trễ hạn

Trung tâm Hành chính công tỉnh cho biết, UBND tỉnh đã phê duyệt 662 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện giải quyết theo quy trình 4 bước, đạt 49% tổng số TTHC của các sở, ban ngành đưa vào giải quyết tại trung tâm. Trong đó, có 11 sở ngành đạt trên 50%; 3 sở ngành đạt trên 30%, 1 đơn vị đạt dưới 30% và 2 đơn vị không đăng ký TTHC thực hiện theo quy trình 4 bước gồm: Sở Y tế và Sở Tài chính. Trong 11 tháng đầu năm, có tổng cộng 1.052 hồ sơ trễ hạn (chiếm 1,5% hồ sơ giải quyết) của các đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sở, ngành chưa triển khai thực hiện xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hạn.

Theo phân tích của Trung tâm Hành chính công tỉnh, từ đầu năm đến ngày 15.11.2019, Sở Tài nguyên - môi trường có tổng cộng 143 hồ sơ trễ hạn, chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường. Các hồ sơ trễ hạn, chậm trả của Sở Tài nguyên - môi trường đều không có thông báo và thư xin lỗi cho tổ chức, cá nhân; đặc biệt có trường hợp các tổ chức đề nghị trả lời nhiều lần nhưng không được giải đáp. Tương tự, Sở Xây dựng có tổng cộng 254 hồ sơ trễ hạn chủ yếu thuộc thủ tục cấp/cấp lại Chứng chỉ hoạt động xây dựng cho tổ chức, cá nhân và các thủ tục liên quan đến thẩm định, cấp phép, kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Các hồ sơ trễ hạn của Sở Xây dựng đều không có thông báo trễ hạn và thư xin lỗi liên quan đến tổ chức, cá nhân để biết.

Tại cuộc họp sáng 19.11, giải trình về hồ sơ trễ hạn và không thực hiện xin lỗi, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên - môi trường nhận trách nhiệm về mình, đồng thời trần tình: biết hồ sơ bị trễ hạn và không thực hiện xin lỗi là vi phạm quy chế, lãnh đạo sở đã đôn đốc nhưng do khối lượng công việc rất nhiều, tính chất hồ sơ rất phức tạp, nhạy cảm, vừa mang tính pháp lý, vừa có sự phối hợp giữa các tổ chức sử dụng đất, địa phương và sở, ngành liên quan thì mới có đủ cơ sở trình hồ sơ giải quyết theo thẩm quyền. Lãnh đạo sở cũng đã chỉ đạo là nếu thấy không đủ cơ sở thì có ngay văn bản nêu lý do trả hồ sơ. Tuy nhiên, các đơn vị liên quan không có đủ nhân lực, thời gian để làm thông báo và gửi thư xin lỗi, vấn đề này phải được khắc phục trong thời gian tới.

Nhắn tin nhắc nhở

Theo ý kiến của nhiều sở ngành, hồ sơ bị trễ hạn có một phần do thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan liên quan với ngành cấp trên. Theo bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Giám đốc Sở Ngoại vụ, trong số 8 hồ sơ bị trễ hạn của sở có một hồ sơ do nguyên nhân chủ quan và tất cả nêu rõ lý do chậm giải quyết, xin lỗi vì trễ hạn. Dù vậy, trong phiếu hẹn trả lời kết quả giải quyết của sở không thể ghi rõ thời hạn mà phải ghi là “sau khi có kết quả xác minh của ngành công an”, rất bị động... Là đơn vị có hồ sơ trễ hạn nhiều nhất theo thống kê (với 425 hồ sơ), ông Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, hồ sơ trễ hạn đều thuộc thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Trước ngày 10.7.2019, sở đã giải quyết đúng và trước hạn hầu hết thủ tục nêu trên. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, việc xác minh và trả kết quả từ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cho sở thường hơn 5 ngày làm việc. Do vậy, các hồ sơ lý lịch tư pháp của sở thường xuyên trễ hẹn, nhiều nhất là các hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp hẹn trả kết quả là 7 ngày làm việc. Các hồ sơ trễ hạn, chậm trả của sở đều có thông báo và thư xin lỗi đến tổ chức, cá nhân để biết. “Sở đã thực hiện việc điều chỉnh thời gian giải quyết TTHC này theo quyết định của UBND tỉnh nên hiện nay số lượng hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã giảm nhiều” - ông Đào nói.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, mục đích cuối cùng của cải cách TTHC là phục vụ tốt nhất, giảm thời gian, chi phí, thủ tục cho tổ chức, công dân, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Việc giải quyết TTHC theo quy trình 4 bước trong thời gian tới phải được tổ chức thực hiện thật nghiêm, trong đó cán bộ chủ chốt sở ngành phải nêu gương để làm tốt. Nếu hồ sơ bị giải quyết trễ hạn thì cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận giải quyết phải có thông báo và thư xin lỗi, bởi các quy định và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đều có sự chỉ đạo cụ thể việc này. “Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi đối với hồ sơ bị trễ hẹn, vừa là nét văn hóa, cũng đồng thời thể hiện thái độ cầu thị, không đổ thừa trách nhiệm, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa đối với công tác cải cách hành chính của tỉnh. Trung tâm Hành chính công tỉnh theo dõi, mỗi tuần hai lần sẽ gửi tin nhắn thông báo hồ sơ trễ hẹn trực tiếp tới lãnh đạo đơn vị trực tiếp xử lý hồ sơ để đôn đốc, chỉ đạo giải quyết” - ông Tân nhấn mạnh.

TAGS