bời lời

Bời lời gợi nhớ

PHAN HUY THÙY |

(QNO) - Góc cuối vườn có cây bồ lời cao lớn, vướng đường dây thông tin của nhà ga nên phải cắt bỏ, lâu rồi không để ý đến. Giờ nhìn cây mà lòng tôi bỗng nhớ về tuổi thơ đã từng buồn vui với bời lời. Kí ức ùa về gần như nguyên vẹn, cứ miên man, bồng bềnh, ngát thơm của hơn 30 năm trước.