đường huyện

Phân bổ 90 tỷ đồng để kiên cố hóa giao thông trên địa bàn tỉnh

H.QUANG |

Các địa phương trên địa bàn tỉnh (trừ TP.Tam Kỳ và Hội An) vừa được UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 để triển khai thực hiện Đề án đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Bổ sung 90 tỷ đồng kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn

TÙNG CHI |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định phân bổ 90 tỷ đồng thực hiện đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.