Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh

Xác lập vùng quản lý rừng nghiêm ngặt

TRẦN HỮU |

Ngoài phân vùng, cắm mốc bảo vệ nghiêm ngặt các khu rừng đặc dụng, phòng hộ, Quảng Nam đang có kế hoạch thực hiện chương trình “trồng 1 tỷ cây xanh” theo phát động của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Đề xuất “lên hạng” Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh

TRẦN HỮU |

Ngành nông nghiệp đang kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm công nhận Vườn quốc gia Sông Thanh thay vì hoạt động theo chức năng của Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh như hiện nay, với mục đích để quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt hơn đa dạng sinh học tại đây.