kinh tế tập thể

Loay hoay phát triển kinh tế tập thể

NGUYỄN SỰ - VINH ANH |

Những năm qua, tỉnh ban hành nhiều chính sách hỗ trợ nhằm tạo nguồn lực để hợp tác xã (HTX) phát triển và đến nay đã hết hiệu lực. Nghiên cứu tình hình thực tế và kết quả triển khai thời gian qua, Quảng Nam dự kiến ban hành những chính sách hỗ trợ mới, theo hướng đáp ứng cơ bản nhu cầu của HTX với chủ trương tăng cường đổi mới và đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể. Đây được xem là dịp để nhìn lại những khó khăn cũ của loại hình kinh tế tập thể, trước “cơ hội” mới.

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

CÔNG TÚ |

Thời gian qua, Liên minh HTX Quảng Nam không ngừng nỗ lực động viên các tầng lớp xã hội xây dựng và phát triển HTX, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể (KTTT).

Vì sự phát triển chung

KHẢI KHIÊM (thực hiện) |

Kinh tế tập thể (KTTT) đã có đóng góp cụ thể gì, định hướng hoạt động như thế nào trong thời gian đến để cùng đưa kinh tế Quảng Nam phát triển sẽ được làm rõ hơn qua cuộc trao đổi dưới đây của phóng viên Báo Quảng Nam cùng ông Võ Bảy - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh.    

Khẳng định vai trò kinh tế tập thể

CÔNG TÚ |

Kinh tế tập thể (KTTT) ngày càng được khẳng định vai trò, vị trí trong sự phát triển của nền kinh tế. Do đó, việc đề ra các giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp để trợ lực cho loại hình này tiếp tục chuyển mình cần được thực hiện.

Cơ chế hỗ trợ phát triển hợp tác xã phải có trọng tâm, trọng điểm

VĂN SỰ - VINH ANH |

Chiều 24.2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe Sở KH-ĐT báo cáo nội dung trình Kỳ họp thứ 22 HĐND khóa IX về dự thảo Nghị quyết cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

M.L |

(QNO) - Ngày 30.11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3351/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW (ngày 9.3.2020) của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Động lực từ kinh tế tập thể

KHẢI KHIÊM |

Nhiều nông sản đặc trưng của vùng cao Đông Giang đã được các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác xây dựng thành các sản phẩm hàng hóa, góp phần cải thiện thu nhập cho nông dân, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn.

Kinh tế tập thể khó khăn vì dịch

THANH HÀ |

Do tác động của dịch Covid-19, mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài sự xoay xở của mỗi HTX, tổ hợp tác thì cần có biện pháp hỗ trợ kịp thời.     

Phát triển kinh tế tập thể: Ưu tư của người trong cuộc

TRỊNH DŨNG |

Có thể nhận thấy kể từ khi có Nghị quyết 13 - NQ/TW ngày 18.3.2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã (HTX) có hiệu lực, cùng với sự ra đời của các cơ chế, chính sách hỗ trợ… đã giúp cho các HTX xác lập vị trí trong xã hội, thu hút được lực lượng lao động trẻ có trình độ, tâm huyết gia nhập. So với 15 năm trước, HTX đã tạo một khuôn mặt mới, sản xuất kinh doanh đa dạng, có thể mở rộng liên doanh, liên kết… tăng thu nhập, tạo dựng niềm tin với xã hội về mô hình HTX…

Tiếp tục nâng chất, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

TRỊNH DŨNG |

(QNO) - Ngày 6.9, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị đánh giá 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18.3.2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.