sản phẩm công nghiệp nông thôn

Đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021.

Tiếp sức sản phẩm công nghiệp nông thôn

VIỆT NGUYỄN |

Tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của chương trình khuyến công, các hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã đầu tư máy móc, hiện đại hóa quy trình sản xuất, tạo sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) chất lượng.

Công nhận 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020

L.Q |

(QNO) - Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông nghiệp (CNNT) tiêu biểu Quảng Nam năm 2020 vừa công bố 20 sản phẩm đạt giải và được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu của Quảng Nam.