thủ tục hành chính

Đẩy mạnh cải cách trong giải quyết thủ tục hành chính

T.D |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Sửa đổi 24 thủ tục hành chính lĩnh vực BHXH, BHYT

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành quyết định quy định 24 thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ ở lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Phấn đấu cung cấp 100% DVC trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 2714 về cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến lên mức độ 4 của các cơ quan nhà nước trong năm 2021.

Triển khai chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 2693 về triển khai dịch vụ công (DVC) chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng DVC quốc gia.

Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng chính phủ điện tử

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 2546 yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 16.4, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định số 40 (ngày 29.3.2021) của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Tiếp nhận và trả kết quả 1.158 thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 966 phê duyệt danh mục 1.158 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của 15 sở, ban ngành chuyển giao cho dịch vụ bưu chính công ích thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong năm 2021.

Tây Giang yêu cầu khẩn trương áp dụng phần mềm hành chính công

HIỀN THÚY |

(QNO) - UBND huyện Tây Giang vừa yêu cầu thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND huyện và chủ tịch UBND 10 xã tăng cường sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp xã.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

AN BÌNH |

(QNO) - Năm 2021, Quảng Nam tập trung nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp; thực hiện quản trị nhà nước theo mô hình hiện đại, mô hình chính quyền điện tử; nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây là những mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Phấn đấu từng bước hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử

MỸ LINH |

(QNO) - Quảng Nam phấn đấu từng bước hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển chính quyền điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.

2.700 dịch vụ công được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

V.ANH |

(QNO) - Chiều 30.12, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm vận hành Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia và công bố DVC trực tuyến thứ 2.700 về “Kê khai, nộp lệ phí trước bạ và cấp đăng ký, biển số xe nhập khẩu”. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì.

Tiếp nhận, trả kết quả 386.814 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích

TÂM ĐAN |

(QNO) - Chiều nay 2.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 143 của UBND tỉnh.

Tăng cường sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử

MỸ LINH |

(QNO) - UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn tăng cường sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh.

99% thủ tục hành chính ở Nhật Bản không còn sử dụng con dấu

An Trương |

(QNO) - Bộ trưởng Bộ Cải cách hành chính Nhật Bản Taro Kono thông báo rằng nước này sẽ bãi bỏ gần như tất cả yêu cầu sử dụng con dấu trong các thủ tục hành chính.

Không để hồ sơ thủ tục hành chính tồn đọng, trễ hạn kéo dài

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 5.11, UBND tỉnh ban hành Công văn 6517/UBND-KSTTHC yêu cầu các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

Quý III, Hội An giải quyết 10.455 hồ sơ, thủ tục hành chính

NHƯ QUỲNH |

Theo UBND TP.Hội An, trong quý III.2020, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết là 10.455 hồ sơ, thủ tục hành chính; trong đó hồ sơ mới tiếp nhận là 10.133 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua là 612 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết: 9.986 (hồ sơ giải quyết đúng hạn là 9.143 hồ sơ, quá hạn là 743 hồ sơ); số hồ sơ đang giải quyết: 844 hồ sơ.

Thăng Bình đạt nhiều kết quả trong cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020

VIỆT NGUYỄN |

(QNO) - Sáng nay 4.9, UBND huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 - 2020 và phân tích kết quả CCHC huyện, công bố chỉ số CCHC cấp xã năm 2019.

Nam Giang nâng cao hiệu quả công việc từ cải cách hành chính

ĐĂNG NGUYÊN |

Cải cách hành chính (CCHC) được xem là một trong những nội dung quan trọng được Nam Giang hướng đến nhằm cụ thể hóa thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Năm 2021 triển khai Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài một cửa

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 21.8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2307/QĐ-UBND về Đề án kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) ngoài TTHC đã thực hiện theo cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 19.8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4813/UBND-KSTTHC tiếp tục triển khai thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, tích hợp dịch vụ công trực tuyến tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia, nâng cao chỉ số phát triển Chính phủ điện tử.

Sửa đổi 6 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố danh mục 6 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải.

Đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công tỉnh và quốc gia

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia.

Nhận diện điểm yếu cải cách hành chính

TRỊNH DŨNG |

Nêu gương trách nhiệm người đứng đầu; năng lực, ý thức công bộc hướng đến một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp... là những vấn đề được thảo luận tại hội nghị đánh giá 3 bộ chỉ số (PAPI, PAR INDEX và ICT 2019) để tìm ra giải pháp thực thi hiệu quả hơn. Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì vào hôm qua (16.6).

Công bố chỉ số cải cách hành chính các sở ngành, địa phương

MỸ LINH |

(QNO) - Sáng nay 16.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX) và công bố kết quả xếp hạng PAR INDEX năm 2019. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng.