văn hóa

Chú trọng phát triển văn hóa, con người Quảng Nam

A.B |

(QNO) - Ngày 21/12, Tỉnh ủy có Công văn 1483 về tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, trong đó khẳng định vai trò, vị trí của văn hóa trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Bảo lưu giá trị văn hóa truyền thống ở Hội An

PHAN SƠN |

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và tham gia “Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO”, Hội An đang nỗ lực bảo tồn và phát huy các giá trị nghề, làng nghề truyền thống và nghệ thuật dân gian.

Thấu hiểu văn hóa, nâng cao chất lượng phục vụ khách Nhật Bản

Q.TUẤN |

(QNO) - Ngày 26.6, tại TP.Đà Nẵng diễn ra buổi giao lưu, kết nối giao thương với chủ đề "Văn hóa phục vụ khách du lịch Nhật Bản".

Thăng Bình dành nguồn lực cho văn hóa

VIỆT NGUYỄN |

Ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình nói, xây dựng văn hóa, con người được địa phương đặt ngang tầm với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển bền vững. 

Phát triển công nghiệp văn hóa: Từ góc nhìn du lịch văn hóa

BẢO ANH |

Du lịch văn hóa không còn xa lạ với Quảng Nam, nhưng để được thừa nhận đầy đủ với tư cách là một lĩnh vực của công nghiệp văn hóa, thật sự trở thành động lực phát triển công nghiệp văn hóa thì cần có thêm những cách nhìn nhận và tiếp cận mới...

Đánh thức văn hóa bản địa Bắc Trà My

XUÂN HIỀN |

Tiếp nhận góp ý từ các già làng, nghệ nhân và những phương cách được khơi gợi bài bản từ các nhà nghiên cứu văn hóa, huyện Bắc Trà My đang từng bước làm bừng thức vốn liếng văn hóa bản địa...

Lắng nghe tiếng nói cộng đồng miền núi

LÊ QUÂN |

Yêu cầu có chiến lược và kế hoạch bài bản trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của vùng đồng bào các dân tộc thiểu số vừa được Bộ VH-TT&DL gửi đến các địa phương.

Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn Quảng Nam

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 9.8, UBND tỉnh ra Quyết định 2261 ban hành Quy chế quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn Quảng Nam.