vật tư nông nghiệp

Nông dân lo giá vật tư nông nghiệp

TẤN CHÂU |

Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh cơ bản hoàn thành khâu làm đất và bắt đầu xuống giống vụ đông xuân. Tuy nhiên, giá nhiều loại vật tư nông nghiệp tăng cao khiến nhà nông lo lắng.

Thăng Bình tạm dừng kinh doanh 8 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp

MINH TÂN |

(QNO) - Đội kiểm tra liên ngành huyện Thăng Bình vừa tiến hành kiểm tra 38 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp (VTNN) gồm giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên địa bàn huyện.