31 đơn vị, địa phương xếp hạng tốt trong ứng dụng công nghệ thông tin

CHÂU NỮ |

(QNO) - Trong số 39 cơ quan nhà nước được UBND tỉnh đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2019, có 31 đơn vị, địa phương được xếp hạng tốt.

Ngày 7.1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh năm 2019.

Theo đó, toàn bộ 20 sở ban ngành, gồm các sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và truyền thông, Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và môi trường, LĐ-TB&XH, VH-TT&DL, Ngoại vụ, Kế hoạch và đầu tư, NN&PTNT, Y tế, Khoa học và công nghệ, Nội vụ, Xây dựng, GD-ĐT và ban ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đều được xếp loại tốt. Trong đó, Sở Giao thông vận tải đạt cao nhất với 99,5 điểm và thấp nhất là Ban Dân tộc tỉnh với 80 điểm.

Về kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của UBND các huyện, thị xã, thành phố, có 11 địa phương được xếp loại tốt gồm: Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn, Tiên Phước, Phú Ninh, Nông Sơn, Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Núi Thành, Quế Sơn; các địa phương còn lại xếp loại khá. Hội An đạt điểm cao nhất với 93 điểm, Phước Sơn thấp nhất với 74,5 điểm.

Việc xếp loại nêu trên thực hiện theo Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 5.9.2018 của UBND tỉnh về quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh. Nội dung đánh giá dựa vào 5 tiêu chí: hạ tầng kỹ thuật CNTT và an toàn thông tin; ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ cơ quan; ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; nguồn nhân lực CNTT; môi trường tổ chức và chính sách.

TAGS