cải cách hành chính

[Infographic] - PAR INDEX 2019: Góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại

ĐĂNG KHOA |

(QNO) - Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 của Quảng Nam đứng thứ 35 trên cả nước, tăng 9 bậc so với 2018 (vị thứ 44). Qua đó thể hiện quyết tâm của tỉnh nhằm nâng cao sự hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động; củng cố tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao.

Tam Kỳ nâng cao chất lượng phục vụ hành chính

VÕ LY |

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của TP.Tam Kỳ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, địa phương tiếp tục triển khai nhiều biện pháp hiệu quả trên lĩnh vực này với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại và chuyên nghiệp.

Tập trung tuyên truyền cải cách hành chính

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2020.

Kiểm tra công tác CCHC có trọng tâm, trọng điểm, đánh giá khách quan

HÒA TIÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 990/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020. Theo đó sẽ kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác CCHC tại các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, hoàn thành trong quý III.2020.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

ĐÔNG YÊN |

(QNO) - UBND tỉnh ban hành Công văn 173/UBND-KSTTHC yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương triển khai một số nội dung nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Núi Thành đẩy mạnh cải cách hành chính

VĂN PHIN |

Nằm trong vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai, những năm qua huyện Núi Thành có nhiều cố gắng trong công tác cải cách hành chính (CCHC); năm 2020, địa phương đang tiếp tục hướng đến nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo…

Tuyên truyền cải cách hành chính qua cuộc thi

HÀN GIANG |

Dù lần đầu tiên tổ chức, cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính (CCHC) năm 2019” được đánh giá bàn bản, nghiêm túc, có ý nghĩa thiết thực trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC đến cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính

NGUYÊN ĐOAN |

Trong kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) vừa được ban hành, UBND tỉnh khẳng định, trọng tâm CCHC năm 2020 là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam đặt mục tiêu tiếp tục duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất trong năm 2020.

Tam Kỳ xây dựng nền hành chính thân thiện

VÕ LY |

Bằng nhiều hình thức thực hiện, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn TP.Tam Kỳ thời gian qua mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện, minh bạch và hiệu quả.

Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong cải cách hành chính

VĂN PHIN |

Góp phần phục vụ công tác cải cách hành chính, hướng tới Chính phủ điện tử, UBND huyện Núi Thành tích cực triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn…