nông nghiệp sạch

Mô hình nông nghiệp sạch

GIANG BIÊN - TRUNG THỰC |

Với hơn 2ha đất vườn, chị Trương Thị Luyến ở thôn Lý Trường, xã Bình Phú (Thăng Bình) đã xây dựng một mô hình nông nghiệp hữu cơ kết hợp, cung cấp cho thị trường những sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng, đem lại nguồn kinh tế ổn định.