Quyết tâm đưa chỉ số PCI Quảng Nam nằm trong top 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt trên cả nước

ĐĂNG KHOA |

(QNO) - Trong những năm 2015 -2019, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Nam đều nằm trong top nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước.

Tuy nhiên, năm 2020, Chỉ số PCI Quảng Nam có sự sụt giảm rất nhiều về điểm số và thứ hạng, đứng ở vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng của 63 tỉnh/thành trong cả nước (tụt 7 bậc so với năm 2019), xếp thứ 2 trong vùng duyên hải miền Trung (sau Đà Nẵng) và thuộc nhóm tỉnh có chỉ số khá.

Kết quả giảm điểm và tụt hạng của PCI Quảng Nam năm 2020 chưa tương xứng với những quyết tâm chính trị, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Quảng Nam trong thời gian vừa qua.

Để nâng cao chất lượng điều hành nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh vì sự phát triển của doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Số 5245/KH-UBND về việc tập trung cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Nam năm 2021 với mục tiêu chung là: Tạo sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị về triển khai thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI gắn với trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các đơn vị, địa phương. Phấn đấu cải thiện từng chỉ tiêu và điểm số của 10 chỉ số thành phần PCI, quyết tâm đưa Chỉ số PCI của tỉnh Quảng Nam năm 2021 nằm trong top 10 tỉnh, thành phố chất lượng điều hành kinh tế tốt trên cả nước.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung khắc phục và cải thiện ngay điểm số của các chỉ số thành phần bị giảm điểm trong năm 2020, gồm: Tiếp cận đất đai; Tính minh bạch; Cạnh tranh bình đẳng; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Đào tạo lao động; Thiết chế pháp lý và An ninh trận tự. Giữ vững và tiếp tục duy trì điểm số của các chỉ số thành phần tăng điểm trong năm 2020 đó là: Tính năng động của chính quyền tỉnh; Gia nhập thị trường; Chi phí thời gian và Chi phí không chính thức.