Cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính

NAM PHƯƠNG 26/08/2022 14:23

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 5610 về cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas) tỉnh Quảng Nam.

Tiếp tục thực hiện rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.
Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ảnh: N.P

Kế hoạch nhằm tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành đối với việc cải thiện và nâng cao chỉ số Par Index, chỉ số Sipas của tỉnh Quảng Nam.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong triển khai các nội dung, lĩnh vực cải cách hành chính năm 2021; phấn đấu năm 2022, các lĩnh vực đánh giá, tiêu chí, tiêu chí thành phần của chỉ số Par Index và Sipas được cải thiện so với năm 2021.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 16 ngày 14.10.2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định 3441 ngày 24.11.2021 của UBND tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 16.

Nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, liêm chính, tận tụy, chấp hành nghiêm pháp luật trong thực thi công vụ. Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

Rà soát, phân tích, có giải pháp phù hợp để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được và khắc phục nội dung còn bất cập, chưa đạt yêu cầu, tiêu chí bị mất điểm qua các năm. Nhất là các tiêu chí bị mất điểm do yếu tố chủ quan như: công bố, công khai thủ tục hành chính; chưa ban hành quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; áp dụng ISO 9001…

UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, nhập đầy đủ các trường dữ liệu công dân về địa chỉ, số điện thoại; ban hành văn bản xin lỗi kèm theo kết quả giải quyết hồ sơ khi trả kết quả trễ hẹn; xử lý nghiêm trách nhiệm công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn và chậm trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính hằng tháng trên trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương. Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với một số lĩnh vực phức tạp như thủ tục đất đai, thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO