Hội Khởi nghiệp sáng tạo

[VIDEO] - Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp xứ Quảng

HỒ QUÂN |

(QNO) – Quảng Nam vinh dự là địa phương đầu tiên trong cả nước đăng cai tổ chức Năm khởi nghiệp quốc gia 2023. Đây là cơ hội quảng bá, giao lưu những ý tưởng khởi nghiệp, mở rộng đầu ra cho sản phẩm khởi nghiệp trong tỉnh. Đồng thời tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân.

Hội Khởi nghiệp sáng tạo TP.Tam Kỳ tổ chức Đại hội lần thứ I

VINH ANH |

(QNO) - Chiều nay 2.4, Hội Khởi nghiệp (KN) sáng tạo TP.Tam Kỳ tổ chức Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2021 - 2025). Đây là địa phương thứ 4 sau Bắc Trà My, Điện Bàn, Tiên Phước tổ chức Đại hội Hội KN sáng tạo cấp huyện.

Thành lập Hội Khởi nghiệp sáng tạo TP.Tam Kỳ

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 342/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Khởi nghiệp sáng tạo TP.Tam Kỳ.

Đại hội Hội Khởi nghiệp sáng tạo thị xã Điện Bàn lần thứ nhất

QUỐC TUẤN |

(QNO) - Chiều 15.1, Hội Khởi nghiệp sáng tạo thị xã Điện Bàn tổ chức đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2021 - 2025).