Hội Khởi nghiệp sáng tạo

Hội Khởi nghiệp sáng tạo TP.Tam Kỳ tổ chức Đại hội lần thứ I

VINH ANH |

(QNO) - Chiều nay 2.4, Hội Khởi nghiệp (KN) sáng tạo TP.Tam Kỳ tổ chức Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2021 - 2025). Đây là địa phương thứ 4 sau Bắc Trà My, Điện Bàn, Tiên Phước tổ chức Đại hội Hội KN sáng tạo cấp huyện.

Thành lập Hội Khởi nghiệp sáng tạo TP.Tam Kỳ

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 342/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Khởi nghiệp sáng tạo TP.Tam Kỳ.

Đại hội Hội Khởi nghiệp sáng tạo thị xã Điện Bàn lần thứ nhất

QUỐC TUẤN |

(QNO) - Chiều 15.1, Hội Khởi nghiệp sáng tạo thị xã Điện Bàn tổ chức đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2021 - 2025).