khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thành lập Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh

CHÂU NỮ |

(QNO) – Quảng Nam đã thành lập Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh gồm 6 người; nhằm kết nối, hỗ trợ, đồng hành với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

Quảng Nam với 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược giai đoạn 2021 - 2025

MỸ LINH - TUYẾT TRINH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 29 của Tỉnh ủy về thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược giai đoạn 2021 - 2025. Đó là tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Đẩy mạnh xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

P.V |

(QNO) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu quan tâm bố trí kinh phí cho công tác xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kết nối mạng lưới Hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh với vùng, quốc gia, quốc tế.

Đào tạo giảng viên giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2747 phê duyệt Đề án “Đào tạo giảng viên giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025”.

Nhiều hoạt động hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 28.6, UBND tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) năm 2021 với việc tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức về tầm quan trọng của hệ sinh thái KNĐMST cho cán bộ, công chức, viên chức chủ chốt cấp huyện; học sinh, sinh viên, thanh niên, nông dân, phụ nữ toàn tỉnh.