nghề cá

Tổ chức lại nghề cá theo hướng bền vững

VIỆT NGUYỄN |

Căn cứ vào Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 19.7.2016 (Nghị quyết 19) của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển ngành thủy sản Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, ngành thủy sản đánh giá các thành quả, điểm yếu để có định hướng, nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu nghề cá đến năm 2030.   

Hiện đại hóa nghề cá bằng công nghệ mới

VIỆT NGUYỄN |

Vì mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại theo Chiến lược biển của tỉnh, ứng dụng công nghệ mới trong khai thác hải sản và quản lý nghề cá là rất cấp thiết hiện nay.

Cấp thiết kiện toàn cảng cá Hồng Triều

VIỆT NGUYỄN |

Kiện toàn hậu cần nghề cá ở khu vực phía bắc là yêu cầu đặt ra để giải quyết những bất cập, phát triển nghề cá bền vững theo định hướng của tỉnh, trong đó gấp rút đầu tư cảng cá Hồng Triều là yêu cầu cấp thiết.

Nhật Bản sử dụng công nghệ AI trong nghề cá

QUỐC HƯNG |

(QNO) - Nhật Bản là một trong những quốc gia hàng đầu về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trên mọi lĩnh vực, trong đó công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) góp phần phát triển nghề cá một cách hiệu quả nhất.

Hướng đến nghề cá có trách nhiệm

VIỆT NGUYỄN |

Quảng Nam đang xây dựng, phát triển nghề khai thác hải sản bền vững. Tuy nhiên, để dịch chuyển nghề cá nhân dân sang nghề cá hiện đại, có trách nhiệm thì những bất cập trong lắp đặt, vận hành, quản lý giám sát hành trình tàu cá cần sớm có giải pháp khắc phục.

Cần chuyên nghiệp hóa nghề cá

VIỆT NGUYỄN |

Nghề cá Quảng Nam dù đã có bước phát triển về quy mô nhưng nhìn chung vẫn còn thiếu bền vững. Tại cuộc họp với các ngành chức năng vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, cần nhận diện rõ thực trạng để có những giải pháp hữu hiệu, chuyên nghiệp hóa nghề cá, phát triển bền vững theo chiến lược biển của tỉnh.

Tăng cường quản lý nghề cá

AN BÌNH |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong triển khai chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định).