nghề cá

Hướng đến nghề cá ổn định, bền vững

NGUYỄN QUANG |

“Chương trình quốc gia phát triển khai thác hải sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2021 - 2030” sẽ được Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới nhằm hướng đến mục tiêu phát triển nghề cá ổn định, bền vững.

Phổ biến pháp luật về tần số và thiết bị vô tuyến điện trên tàu cá

T.ĐAN |

(QNO) - Chiều qua 14.12, Sở Thông tin và truyền thông tổ chức tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá.

Hội Nghề cá Quảng Nam đưa chính sách vào cuộc sống

Q.VIỆT |

(QNO) - Hội Nghề cá Quảng Nam vừa tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2021-2026.

Núi Thành phát triển nghề cá bền vững

VIỆT NGUYỄN |

Huyện Núi Thành có 413 tàu cá sản xuất xa bờ, chiếm gần 2/3 số lượng tàu xa bờ toàn tỉnh. Năng lực khai thác hải sản tăng lên cùng với hệ thống dịch vụ hậu cần dần hoàn thiện giúp địa phương hướng đến phát triển nghề cá bền vững.

Đồng bộ các giải pháp để chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Q.VIỆT |

(QNO) - Chiều nay 28.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến với 6 địa phương có nghề cá về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không đúng quy định (IUU).

Cấp thiết đầu tư hạ tầng nghề cá

NGUYỄN QUANG |

Các cảng cá, khu neo đậu tàu cá trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng nhu cầu phát triển nghề khai thác hải sản và các dịch vụ hậu cần. Bởi vậy, đầu tư cho hạ tầng nghề cá đặt ra cấp thiết vì mục tiêu phát triển bền vững.

Góp ý dự thảo quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản

Q.VIỆT |

(QNO) - Chiều nay 27.10, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì hội thảo trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo “Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Ở điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì.

Nghề cá linh hoạt thích ứng với Covid-19

VIỆT NGUYỄN |

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, nghề cá Quảng Nam bước đầu vượt qua các khó khăn, dần ổn định sản xuất.

Khai thác hải sản phải thích ứng với dịch bệnh

Q.VIỆT |

(QNO) - Sáng nay 22.10, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị trực tuyến “Tổ chức khai thác hải sản thích ứng với phòng chống dịch Covid-19”. Ở điểm cầu Quảng Nam, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Xuân Vũ chủ trì.

Tổ chức lại nghề cá theo hướng bền vững

VIỆT NGUYỄN |

Căn cứ vào Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 19.7.2016 (Nghị quyết 19) của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển ngành thủy sản Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, ngành thủy sản đánh giá các thành quả, điểm yếu để có định hướng, nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu nghề cá đến năm 2030.   

Hiện đại hóa nghề cá bằng công nghệ mới

VIỆT NGUYỄN |

Vì mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại theo Chiến lược biển của tỉnh, ứng dụng công nghệ mới trong khai thác hải sản và quản lý nghề cá là rất cấp thiết hiện nay.

Cấp thiết kiện toàn cảng cá Hồng Triều

VIỆT NGUYỄN |

Kiện toàn hậu cần nghề cá ở khu vực phía bắc là yêu cầu đặt ra để giải quyết những bất cập, phát triển nghề cá bền vững theo định hướng của tỉnh, trong đó gấp rút đầu tư cảng cá Hồng Triều là yêu cầu cấp thiết.

Nhật Bản sử dụng công nghệ AI trong nghề cá

QUỐC HƯNG |

(QNO) - Nhật Bản là một trong những quốc gia hàng đầu về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trên mọi lĩnh vực, trong đó công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) góp phần phát triển nghề cá một cách hiệu quả nhất.

Hướng đến nghề cá có trách nhiệm

VIỆT NGUYỄN |

Quảng Nam đang xây dựng, phát triển nghề khai thác hải sản bền vững. Tuy nhiên, để dịch chuyển nghề cá nhân dân sang nghề cá hiện đại, có trách nhiệm thì những bất cập trong lắp đặt, vận hành, quản lý giám sát hành trình tàu cá cần sớm có giải pháp khắc phục.

Cần chuyên nghiệp hóa nghề cá

VIỆT NGUYỄN |

Nghề cá Quảng Nam dù đã có bước phát triển về quy mô nhưng nhìn chung vẫn còn thiếu bền vững. Tại cuộc họp với các ngành chức năng vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, cần nhận diện rõ thực trạng để có những giải pháp hữu hiệu, chuyên nghiệp hóa nghề cá, phát triển bền vững theo chiến lược biển của tỉnh.

Tăng cường quản lý nghề cá

AN BÌNH |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong triển khai chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định).