sâu bệnh

Thăng Bình tập trung chăm sóc lúa đông xuân cuối vụ

MINH TÂN |

(QNO) - Vụ đông xuân 2020-2021, huyện Thăng Bình gieo sạ 8.528ha lúa, hiện nay cây lúa ở giai đoạn trổ - chín. Đây là thời kỳ quyết định năng suất, vì vậy thời gian qua các ngành chức năng thực hiện nhiều giải pháp giúp nông dân có vụ mùa bội thu.

Thăng Bình xuất hiện nhiều sâu bệnh gây hại lúa đông xuân

MINH TÂN - THU SƯƠNG |

(QNO) - Hiện nay lúa đông xuân trên địa bàn huyện Thăng Bình trong giai đoạn trổ - chín; trong đó có 8.100ha đã trổ, còn 200ha chưa trổ. Tuy nhiên đã xuất hiện nhiều sâu bệnh như rầy nâu, rầy lưng trắng, đạo ôn lá, cổ lá, cổ bông, bệnh khô vằn… gây hại trên diện tích 313ha.