Sở NN-PTNT

Quảng Nam nỗ lực di thực cây sâm Ngọc Linh

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Việc di thực cây sâm Ngọc Linh ở phạm vi hẹp thuộc địa bàn huyện Nam Trà My và phạm vi rộng ra 6 huyện miền núi Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My và Núi Thành được tỉnh chú trọng, nhằm tạo vùng sâm nguyên liệu ổn định, phục vụ sản xuất bền vững, phát triển thương hiệu sâm quốc gia.