Ban Dân tộc

Hiệu quả từ công tác kết nghĩa

ĐĂNG NGUYÊN |

Bằng rất nhiều hoạt động, chương trình cụ thể, công tác kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị đồng bằng với địa phương, đơn vị miền núi ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, cùng góp sức cho cuộc sống mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Phổ biến pháp luật cho đồng bào vùng cao

ALĂNG NGƯỚC |

Qua 5 năm (2017 - 2021) triển khai thực hiện đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi”, Ban Dân tộc tỉnh đã tập trung đưa chính sách bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực... đến từng hộ dân, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân vùng cao.

Tăng cường phòng chống Covid-19 trong đồng bào dân tộc thiểu số

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 16.8, UBND tỉnh có Công văn 5354 gửi Ban Dân tộc tỉnh về tăng cường công tác phòng chống Covid-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Kịp thời giải quyết những vướng mắc trong triển khai chính sách ở miền núi

ALĂNG NGƯỚC |

Chiều qua 29.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh để nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2021 và công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Tập trung đầu tư phát triển khu vực miền núi

D.LỆ |

Chiều 1.7, Ban Dân tộc tỉnh hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dự hội nghị.

Chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Góp phần thay đổi diện mạo miền núi

ALĂNG NGƯỚC |

Bằng rất nhiều chương trình đầu tư, hỗ trợ ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), diện mạo nông thôn miền núi trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.