Nam Tra My

Gương sáng phụ nữ Xê Đăng

MỸ HẠNH |

Với vai trò Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 2, xã Trà Linh, Nam Trà My, chị Nguyễn Thị Bích Thảo - người con của đồng bào dân tộc Xê Đăng đã không ngừng nỗ lực trong công việc, được đồng bào tin tưởng.

Quy hoạch, bố trí, sắp xếp dân cư ở Nam Trà My: Tạo cơ hội thoát nghèo

ALĂNG NGƯỚC |

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng tây Quảng Nam, đời sống của đồng bào huyện Nam Trà My đã có bước chuyển rõ nét, nhất là trong ổn định về nhà ở, gắn với công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.