thuốc lá

Vai trò của y tế cơ sở ở vùng cao

TẤN SỸ |

Những năm gần đây, tại vùng đồng bào miền núi trong nước, việc tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá được triển khai bằng nhiều hình thức, từ tuyên truyền tại nhà văn hóa, đến từng nhà để tuyên truyền, thậm chí dùng các luật tục, văn hóa của làng để sớm đẩy lùi khói thuốc ra khỏi cộng đồng.

Cơ quan không khói thuốc

TẤN SỸ |

Việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại những nơi công cộng đã được các cơ quan công sở trên địa bàn Quảng Nam triển khai khá tốt.

Thách thức đến từ khói thuốc

LÊ QUÂN - ÁNH MINH |

Lựa chọn chủ đề “Cam kết bỏ thuốc lá” cho Ngày thế giới không thuốc lá 31.5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mong muốn kêu gọi các quốc gia tăng cường thực hiện dịch vụ cai nghiện thuốc lá, khuyến khích người hút thuốc tiếp cận các dịch vụ cai nghiện nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc lá, giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong trên toàn cầu...

Cam kết bỏ thuốc lá

NAM VIỆT |

(QNO) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chọn chủ đề “Cam kết bỏ thuốc lá” nhân ngày Thế giới không thuốc lá (31.5) năm nay.

Phòng chống tác hại thuốc lá: Cần sự nêu gương

ĐĂNG NGỌC |

Cùng với toàn xã hội, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị càng phải ra sức phát huy tinh thần nêu gương trong phòng chống tác hại của thuốc lá.