thủ tục hành chính

Quý III, Hội An giải quyết 10.455 hồ sơ, thủ tục hành chính

NHƯ QUỲNH |

Theo UBND TP.Hội An, trong quý III.2020, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết là 10.455 hồ sơ, thủ tục hành chính; trong đó hồ sơ mới tiếp nhận là 10.133 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua là 612 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết: 9.986 (hồ sơ giải quyết đúng hạn là 9.143 hồ sơ, quá hạn là 743 hồ sơ); số hồ sơ đang giải quyết: 844 hồ sơ.

Thăng Bình đạt nhiều kết quả trong cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020

VIỆT NGUYỄN |

(QNO) - Sáng nay 4.9, UBND huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 - 2020 và phân tích kết quả CCHC huyện, công bố chỉ số CCHC cấp xã năm 2019.

Nam Giang nâng cao hiệu quả công việc từ cải cách hành chính

ĐĂNG NGUYÊN |

Cải cách hành chính (CCHC) được xem là một trong những nội dung quan trọng được Nam Giang hướng đến nhằm cụ thể hóa thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Năm 2021 triển khai Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài một cửa

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 21.8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2307/QĐ-UBND về Đề án kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) ngoài TTHC đã thực hiện theo cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 19.8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4813/UBND-KSTTHC tiếp tục triển khai thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, tích hợp dịch vụ công trực tuyến tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia, nâng cao chỉ số phát triển Chính phủ điện tử.

Sửa đổi 6 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố danh mục 6 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải.

Đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công tỉnh và quốc gia

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia.

Nhận diện điểm yếu cải cách hành chính

TRỊNH DŨNG |

Nêu gương trách nhiệm người đứng đầu; năng lực, ý thức công bộc hướng đến một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp... là những vấn đề được thảo luận tại hội nghị đánh giá 3 bộ chỉ số (PAPI, PAR INDEX và ICT 2019) để tìm ra giải pháp thực thi hiệu quả hơn. Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì vào hôm qua (16.6).

Công bố chỉ số cải cách hành chính các sở ngành, địa phương

MỸ LINH |

(QNO) - Sáng nay 16.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX) và công bố kết quả xếp hạng PAR INDEX năm 2019. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng.

Các huyện miền núi tập trung sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu UBND các huyện Nam Giang, Tây Giang, Nam Trà My, Đông Giang, Phước Sơn và Nông Sơn tập trung sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Đẩy mạnh nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn về tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tập trung tuyên truyền cải cách hành chính

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2020.

Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

C.N |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Sửa đổi thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính của Sở VH-TT&DL

ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở VH-TT&DL.

Thay thế 4 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở NN&PTNT

Đ.ĐẠO |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở NN&PTNT.