Sửa đổi, thay thế 6 thủ tục hành chính về hóa đơn

VĂN DŨNG 14/12/2017 08:53

Ngày 17.11.2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2378/QĐ-BTC công bố 6 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, thay thế liên quan đến hóa đơn, trong đó cấp Cục Thuế là 3 thủ tục, cấp Chi cục Thuế 3 thủ tục, gồm: (1) Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in; (2) Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in; (3) Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử. Cơ sở để sửa đổi, thay thế các TTHC về hóa đơn xuất phát từ sự ra đời của Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27.4.2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn.

Thông tư 37/2017/TT-BTC hướng dẫn: doanh nghiệp (DN), có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in (Mẫu số 3.14) và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của DN (giảm 3 ngày), cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của DN (Mẫu số 3.15). Trường hợp sau 2 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì tổ chức kinh doanh được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in.

Quyết định 2378/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 12.6.2017 sửa đổi, thay thế TTHC tại Quyết định 1500/QĐ-BTC ngày 30.6.2016.

VĂN DŨNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sửa đổi, thay thế 6 thủ tục hành chính về hóa đơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO