đảng viên trẻ

Phú Ninh chú trọng phát triển đảng viên trẻ

ĐÔNG YÊN |

(QNO) – Trước không ít khó khăn về công tác phát triển đảng viên, Huyện ủy Phú Ninh đã rà soát, đẩy mạnh công tác này để tìm nguồn phát triển từ thế hệ trẻ, giáo viên, học sinh ở các trường học.