vũ khí

Tiêu hủy hơn 1.340 vũ khí, công cụ hỗ trợ

HOÀNG VŨ |

(QNO) - Công an tỉnh vừa tiêu hủy hơn 1.340 vũ khí, công cụ hỗ trợ đảm bảo theo đúng quy trình.

Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.