Kiện toàn Mặt trận cấp huyện, xã sau sắp xếp đơn vị hành chính

VINH ANH 21/02/2020 09:59

Sáng 20.2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Hướng dẫn việc kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã sau khi sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021. Ngoài ý kiến của đại biểu tham dự hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị ban soạn thảo tiếp tục  tiếp thu ý kiến rộng rãi và nghiên cứu chỉnh sửa để khi hướng dẫn được ban hành sẽ phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương; đảm bảo điều kiện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã sau khi sát nhập hoạt động hiệu quả, đảm bảo nhân sự để triển khai các chương trình hành động của Mặt trận tới địa bàn khu dân cư.

Theo dự thảo hướng dẫn, việc sắp xếp, thành lập Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã mới phải được thực hiện đồng bộ với việc sắp xếp, sáp nhập của đơn vị hành chính cùng cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp trên trực tiếp hiệp y, thống nhất với cấp ủy đảng ở cấp thành lập Ủy ban MTTQ mới (trên cơ sở sáp nhập của các đơn vị cùng cấp) để quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam lâm thời. Hướng dẫn này cũng quy định số lượng Ủy viên Ban Thường trực của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã mới. Số lượng, nhân sự cụ thể do Ban Thường vụ cấp tỉnh chỉ đạo cấp ủy địa phương phân công, sắp xếp, quyết định… Theo hướng dẫn, sau khi sáp nhập, các tổ chức thành viên ở những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới sẽ là thành viên của MTTQ Việt Nam và hiệp thương người đứng đầu của tổ chức thành viên đó tham gia Ủy ban MTTQ cùng cấp…

Liên quan đến dự thảo hướng dẫn, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, trước đó để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác mặt trận ở cơ sở, Mặt trận tỉnh đã sớm ban hành hướng dẫn việc kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã sau khi sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính. Theo đó, các nội dung hướng dẫn của tỉnh ban hành cơ bản phù hợp với dự thảo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã soạn thảo.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kiện toàn Mặt trận cấp huyện, xã sau sắp xếp đơn vị hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO