thành phố sáng tạo

Hội An xây dựng hồ sơ tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO

ĐỖ HUẤN |

(QNO) - UBND TP.Hội An đang triển khai xây dựng hồ sơ tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.