Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về cải cách hành chính

B.T 02/04/2021 06:52

Ngày 31.3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1739 về tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch hướng đến đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

UBND tỉnh mong muốn thông qua công tác tuyên truyền góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Đồng thời qua kênh truyền thông, khuyến khích, vận động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia góp ý, phản ánh, kiến nghị để hoàn thiện các quy định hành chính, đặc biệt là các quy định về thủ tục hành chính; tăng cường giám sát cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. 

Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 tất cả Cổng/Trang thông tin điện tử cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh thường xuyên đăng tải, cập nhật nội dung thông tin hoạt động cải cách hành chính lên chuyên trang, chuyên mục hỏi - đáp về thủ tục hành chính, giới thiệu và hướng dẫn những ưu đãi về cơ chế, chính sách, thủ tục thành lập doanh nghiệp, đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Mỗi Đài truyền thanh cơ sở có chuyên mục tuyên truyền về cải cách hành chính, định kỳ thông báo, hướng dẫn người dân tham gia thực hiện các dịch vụ công trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Mọi điểm Bưu điện văn hóa xã có tài liệu tuyên truyền về cải cách hành chính phục vụ người dân đọc, tra cứu.

Toàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ngoài các phương tiện truyền thông đại chúng, đơn vị, ngành chức năng tổ chức đa dạng, phong phú hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, phát hành tờ gấp, tài liệu, video… UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương phối hợp mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ tuyên truyền về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về cải cách hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO